Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

Înscriere la cursul în parteneriat FORMATOR - cod COR 242401 folosind fie formular online de înscriere sau formularul de înscriere la curs (document Word, completare și trimiterea lui pe adresa de email a coordonatorului)

Mai multe despre cursul în parteneriat FORMATOR - cod COR 242401

 Înscriere la cursul acreditat în parteneriat Dezvoltarea competențelor în vederea asigurării unui mentorat de calitate în învățământul preuniversitar (15 CPT) folosind fie formular online de înscriere sau formularul de înscriere la curs (document Word, completare și trimiterea lui pe adresa de email a coordonatorului)

Mai multe despre cursul acreditat în parteneriat Dezvoltarea competențelor în vederea asigurării unui mentorat de calitate în învățământul preuniversitar

Înscriere la cursul acreditat în parteneriat EDUCAȚIE NONFORMALĂ PENTRU O ȘCOALĂ ALTFEL (15 CPT) folosind fie formular online de înscriere sau formularul de înscriere la curs (document Word, completare și trimiterea lui pe adresa de email a coordonatorului)

Mai multe despre cursul acreditat în parteneriat EDUCAȚIE NONFORMALĂ PENTRU O ȘCOALĂ ALTFEL