Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

În perioada 2 – 4 iunie 2017, Casa Corpului Didactic din București în parteneriat cu Fundația Pestalozzi organizează Vizita de studiu - fluxul 3 din cadrul proiectului zefiR – pentru 20 de cadre didactice.

Înscrierile se pot face până pe 23.05.2017.