The mission of the Teacher Training Centre of Bucharest is to promote innovation and reform in education, to provide the framework for personal and professional development of the teaching staff from pre-university education, according to professional competencies established by quality and professional standards for teachers, and in compliance with national and European policies and strategies for education.

ACTUALITĂŢI ALE CURRICULMULUI NIVEL GIMNAZIAL — DISCIPLINA MATEMATICĂ

În după-amiaza zilei de 19.05.2017, la Şcoala Gimnazială nr. 18, Sibiu, s-a organizat dezbaterea la disciplina matematică (informare/formare) privind actualităţile curriculumului matematic pentru clasele gimnaziale (V-VIII). (prezentare)

Coordonator(i) ştiinţifici ai activităţii: inspector şcolar ISJ Sibiu, prof. Nicu Suciu
Invitaţi/lectori - membri ai grupurilor de lucru pentru elaborarea programelor şcolare:
Doamna profesor Elisabeta Ana NAGHI, membru al Comisiei Naţionale de Matematică, MEN, consilier MEN;
Domnul profesor Gabriel VRÎNCEANU, membru al grupului de lucru programe şcolare, director CCD-Bucureşti.
Coordonare metodologică de la nivelul CCD-Sibiu: director Alexandru DUMBRAVĂ.

Vă rugăm să completați formularul online de la adresa: https://goo.gl/forms/aQPdoBtO2L8ZtAxx2 de către directorul unității de învățământ (reprezentând punctul de vedere instituţional asupra nevoii de formare a personalului angajat la nivelul unității), precum și de alte categorii de personal din unitate în cadrul studiului ”Analiză de nevoi de formare în reţeaua unităţilor de învățământ din municipiul București”.
Eventuale sesizări și completări vor fi transmise pe adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Vă mulţumim pentru sprijinul acordat!

Tabel cu unitățile de învățământ 2 care organizează activități metodice-științifice-culturale în anul școlar 2016-2017

Tabel cu unitățile de învățământ 1 care organizează activități metodice-științifice-culturale în anul școlar 2016-2017

Calendarul semestrului II al activităților metodice-științifice-culturale

 

Parteneriate cu unitățile de învățământ pentru organizarea și desfășurarea activităților metodice-științifice-culturale

1 Adresa către unitățile de învățământ cu privire la procedura operațională pentru constituirea calendarului anual de activităţi din aria de activitate metodică-ştiinţifică-culturală (simpozioane, conferinţe, sesiuni de comunicări, altele)

2 Procedura operațională nr. 1213 privind activitățile metodice-științifice-culturale în parteneriat cu Casa Corpului Didactic a Municipiului București

3 Anexe la procedura nr. 1213 în format editabil  pentru înscrierea, organizarea, desfăşurarea activităţilor din aria de activitate metodică-ştiinţifică-culturală (simpozioane, conferinţe, sesiuni de comunicări, altele)

 

Proiect Municipal ”Micul românaș”

Cea de a patra ediţie a proiectului Municipal Micul Românaş explorează, în stilul caracteristic, o altă latură a tradiţiilor şi obiceiurilor româneşti – jocuri şi jucării de altădată. În încercarea de a-i scoate pe cei mici din mediul tehnologizat tot mai acaparant, activităţile proiectului îşi propun demonstrarea existenţei unei mari diversităţi de jocuri în aer liber, jocuri transmise şi adaptate de la o generaţie la alta, cei implicaţi descoperind farmecul jocurilor şi al jucăriilor de altădată, făcȃnd o incursiune ȋn amintirea fiecărui participant, reamintindu-le adulţilor că nu ne oprim din joacă atunci cȃnd ȋmbătrȃnim, ci ȋmbătrȃnim cȃnd ȋncetăm să ne mai jucăm. (George Bernard Shaw). Astfel, sub îndrumarea artistului plastic Simona Nicoleta Văduva, participanții la workshop-ul Vis de copil, desfășurat în data de 16 martie 2017 în incinta Grădiniței nr. 34, au avut prilejul de a se întoarce în timp, confecționând jucării de altădată, totul într-un mediu extrem de stimulant datorat expoziției itinerante a Asociației Muzeul Jucăriilor, partener în proiect (galerie foto).
Aşadar, fiecare an – o nouă provocare, noi modalităţi de a demonstra frumuseţea şi bogăţia spirituală a unei noi generaţii care, cu ajutorul celor mari, îşi va înfige adânc rădăcinile în tradiţia milenară a poporului român. Acțiunea a fost monitorizată de prof. metodist Borțeanu Silvia, CCD București.

Strategii didactice interactive la ora de istorie

În 15 şi 22 martie 2017 la Colegiul Naţional ,,Ion Creangă” s-a derulat activitatea de formare "Strategii didactice interactive la ora de istorie” având un grup țintă format din 6 profesori debutanţi (1-5 ani activitate didactica), respectiv profesori cu activitate didactica 1-10 ani din Municipiul Bucureşti. La pregătirea evenimentului, prof. coordonator Teodora Păun a beneficiat de consiliere şi sprijin din partea Casei Corpului Didactic Bucureşti.
Cursul ,,Strategii didactice interactive” şi-a propus să contribuie la perfecţionarea personală şi profesională a profesorilor de istorie debutanţi în vederea susţinerii examenului de definitivat şi mai ales sa ajute la îmbunătăţirea procesului instructiv- educativ prin utilizarea unor metode moderne care pot contribui la sporirea eficienţei lecţiei.
Prin folosirea strategiilor didactice intercactive elevii se implică mai mult în învăţare decât în abordările frontale sau individuale. Astfel implicaţi, elevii îşi manifestă dorinţa de a împărtăşi celorlalţi ceea ce experimentează, iar aceasta conduce la noi conexiuni în sprijinul înţelegerii. Elevii acced la înţelegerea profundă atunci când au oportunităţi de a explica şi chiar preda celorlalţi colegi ceea ce au învăţat.
Rezultate calitative și cantitative aşteptate ca urmare a desfăşurării activităţii au avut în vedere optimizarea procesului instructiv-educativ formal și extracurricular în vederea îmbunătățirii rezultatelor viitoare. De asemenea, profesorii vor desfăşura activități de informare, diseminare și promovare, lecţii demonstrative în cadrul şcolii în cadrul cărora vor folosi strategii didactice interactive care oferă ocazii benefice de organizare pedagogică a unei învăţări temeinice, uşoare şi plăcute, în acelaşi timp cu un pronunţat caracter activ-participativ din partea elevilor, cu posibilităţi de cooperare şi comunicare eficiente. (imagini de la activitate) prof. Teodora Păun — Colegiul Naţional ,,Ion Creangă” Bucureşti

 

Parteneriate cu unitățile de învățământ pentru organizarea și desfășurarea activităților metodice-științifice-culturale

1 Adresa către unitățile de învățământ cu privire la procedura operațională pentru constituirea calendarului anual de activităţi din aria de activitate metodică-ştiinţifică-culturală (simpozioane, conferinţe, sesiuni de comunicări, altele)

2 Procedura operațională nr. 1213 privind activitățile metodice-științifice-culturale în parteneriat cu Casa Corpului Didactic a Municipiului București

3 Anexe la procedura nr. 1213 în format editabil  pentru înscrierea, organizarea, desfăşurarea activităţilor din aria de activitate metodică-ştiinţifică-culturală (simpozioane, conferinţe, sesiuni de comunicări, altele)