The mission of the Teacher Training Centre of Bucharest is to promote innovation and reform in education, to provide the framework for personal and professional development of the teaching staff from pre-university education, according to professional competencies established by quality and professional standards for teachers, and in compliance with national and European policies and strategies for education.

 

Eliberarea atestatelor / certificatelor de absolvire, pentru programele de formare continuă acreditate de către Casa Corpului Didactic a Municipiului București, se face pe baza cărții de identitate a titularului, care se prezintă personal.

În cazul în care titularul nu se poate prezenta personal, atestatul / certificatul poate fi eliberat NUMAI unei alte persoane care are PROCURĂ NOTARIALĂ de la titular.

Pentru a verifica ATESTATELE emise pentru programele de formare continuă acreditate de către Casa Corpului Didactic a Municipiului București vă rugăm să completați formularul online de verificare a atestatelor emise.