The mission of the Teacher Training Centre of Bucharest is to promote innovation and reform in education, to provide the framework for personal and professional development of the teaching staff from pre-university education, according to professional competencies established by quality and professional standards for teachers, and in compliance with national and European policies and strategies for education.

PROCEDURA DE ÎNSCRIERE

pentru programele ACREDITATE de către

Casa Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti

 

Important de ştiut!

Cererile dumneavoastră (online) se înregistrează şi, după completarea unei grupe de cel puţin 25 cursanţi, veţi fi contactaţi pe e-mail şi veţi primi informaţii despre programul de formare solicitat: program, orar, locaţie, modalităţi de plată etc.

La constituirea unei grupe şi cu cel puţin 7 zile înaintea demarării cursului, procedura stipulează transmiterea unei adrese către minister, cu precizări despre derularea programului.

Casa Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti vă solicită seriozitate şi vă asigură de flexibilitate, promptitudine şi solicitudine în livrarea programelor de formare continuă adresate colegilor din sistemul de învăţământ preuniversitar.


Procedura de parcurgere a unui program de formare continuă acreditat furnizat de către C. C. D. Bucureşti este următoarea:

Pentru fiecare program care vă interesează trebuie completat formularul de înscriere la curs (online);

În prima zi de desfășurare a programului sunteţi solicitaţi să prezentaţi următoarele documente:

1 formularul de înscriere (format letric) semnat, în original;

2 contractul individual semnat, în original;

3 copie CI, conform cu originalul;

4 copie a dovezii schimbărilor de nume din acte (certificat de căsătorie, hotărâre de divorţ etc.), conform cu originalul;

5 copie diplomă de licenţă (sau echivalentă), conform cu originalul;

6 dovada, în original /autentificată, a apartenenţei la grupul ţintă;