The mission of the Teacher Training Centre of Bucharest is to promote innovation and reform in education, to provide the framework for personal and professional development of the teaching staff from pre-university education, according to professional competencies established by quality and professional standards for teachers, and in compliance with national and European policies and strategies for education.

An școlar 2018-2019

Studiu privind implementarea noului curriculum la gimnaziu

diferite documente cu date publice ale Casei Corpului Didactic a Municipiului București:

PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ 2015-2019

Bilanț de etapă

Proiectul de Dezvoltare Instituțională (2015-2019) — analiză de etapă

Plan Managerial CCD București (pag. 1-21 22-65)

STRUCTURI DE CONDUCERE

COD DE ETICĂ

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE — CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE A CCD BUCUREȘTI

GRAFICUL ȘI TEMATICA ȘEDINȚELOR ORDINARE — CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE A CCD BUCUREȘTI

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

ORGANIGRAMA

 

Documente financiar-contabile:

Bugetul de venituri proprii 2019

Bugetul de stat 2019

Bugetul de venituri proprii 2018

Bugetul de stat 2018

Bugetul de stat 2017

Bugetul de autofinanțare 2017

Bugetul de stat 2016

Bugetul de autofinanțare 2016

Declarația de avere a directorului 2018

Declarația de avere a directorului 2016

Declarația de avere a directorului 2015 

 

Rezultatele concursului pentru ocuparea posturilor de profesor metodist la CCD București

Eventualele contestații se pot depune în zilele de 07 și 08 iunie 2017, între orele 10.00-14.00, la sediul CCD București.
Afișarea rezultatelor finale ale candidaților admiși la concursul pentru ocuparea posturilor de profesor metodist la CCD București se va face pe data de 09.06.2017, ora 16.00

2017.05.05 CCD București anunță organizarea concursului pentru ocuparea a patru posturi vacante de profesor metodist

CASA CORPULUI DIDACTIC A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI anunță organizarea concursului pentru ocuparea a patru posturi vacante de profesor metodist, care va avea loc marți, 6 iunie 2017, începând cu ora 9.00, la sediul din București, Splaiul Independenței nr 315A, sector 6. Depunerea dosarelor se face în perioada 05.- 31.05.2017 la sediul CCD București. Concursul se organizează în conformitate cu OMECTS nr. 5.554/07.10.2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a casei corpului didactic și a Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea posturilor de profesor-metodist vacante de la casa corpului didactic (publicat în MO nr. 735/19.10.2011).

Precizări privind structura probelor de concurs și a completării dosarului de înscriere.

Completare punctaj