The mission of the Teacher Training Centre of Bucharest is to promote innovation and reform in education, to provide the framework for personal and professional development of the teaching staff from pre-university education, according to professional competencies established by quality and professional standards for teachers, and in compliance with national and European policies and strategies for education.

Pentru înscrierea la un curs parcurgeți mai întâi procedura de înscriere, citiți fișele de prezentare ale cursurilor din tabelul de mai jos, apoi accesați formularul de înscriere ONLINE la curs .

Lista cursurilor acreditate de către Casa Corpului Didactic a Municipiului București, an școlar 2019 - 2020

Cursuri acreditate se găsesc și la Cursuri în parteneriat !

 

Formularul de înscriere ONLINE la curs / grupul țintă
formular online de înscriere / cadre didactice din învățământul preșcolar
formular online de înscriere / cadre didactice din învățământul primar
Se derulează numai în cadrul proiectului POCU CRED cod SMIS 2014+:118327 - Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – beneficiar Ministerul Educației Naționale
Se derulează numai în cadrul proiectului POCU CRED cod SMIS 2014+:118327 - Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – beneficiar Ministerul Educației Naționale
formular online de înscriere/ personal didactic de predare și personal didactic auxiliar din învățământul preuniversitar
formularul online de înscriere din fișa cursului / cadre didactice din învățământul preuniversitar
formular online de înscriere / personal didactic de predare din învățământul preuniversitar 
formular online de înscriere /personal didactic de predare
formular online de înscriere /personal didactic și didactic auxiliar din învățământul preuniversita
formular online de înscriere / personal didactic și didactic auxiliar din învățământul preuniversitar 
formular online de înscriere  / personal didactic din învăţământul preuniversitar