The mission of the Teacher Training Centre of Bucharest is to promote innovation and reform in education, to provide the framework for personal and professional development of the teaching staff from pre-university education, according to professional competencies established by quality and professional standards for teachers, and in compliance with national and European policies and strategies for education.

Pentru înscriere, citiți fișa de prezentare a fiecărui program acreditat din tabelele de mai jos, apoi accesați Formularul de înscriere ONLINE.
Grupele se completează în ordinea înscrierii, iar calendarul desfășurării cursului se transmite după constituirea fiecărei grupe .

 Programe acreditate se găsesc și la Cursuri în parteneriat !

PROGRAME ACREDITATE BLENDED LEARNING 

Grupul țintă
Se derulează numai în cadrul proiectului POCU CRED cod SMIS 2014+:118327 - Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – beneficiar Ministerul Educației Naționale
Se derulează numai în cadrul proiectului POCU CRED cod SMIS 2014+:118327 - Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – beneficiar Ministerul Educației Naționale
personal didactic de predare, personal didactic auxiliar, personal de conducere, de îndrumare și control
personal didactic de predare, personal didactic auxiliar, personal de conducere, de îndrumare și control
personal didactic de predare și didactic auxiliar din învățământul preuniversitar 
personal didactic și didactic auxiliar din învățământul preuniversita
personal didactic de predare, personal didactic auxiliar, personal de conducere, de îndrumare și control 
cadre didactice din învățământul preuniversitar