The mission of the Teacher Training Centre of Bucharest is to promote innovation and reform in education, to provide the framework for personal and professional development of the teaching staff from pre-university education, according to professional competencies established by quality and professional standards for teachers, and in compliance with national and European policies and strategies for education.

Pentru înscriere, citiți fișa de prezentare a fiecărui curs din tabelul de mai jos, apoi accesați Formularul de înscriere ONLINE.
Cursurile se vor desfășura începând cu 1 septembrie 2020. Grupele se completează în ordinea înscrierii, iar calendarul desfășurării cursului se transmite după constituirea fiecărei grupe .

 Programe acreditate se găsesc și la Cursuri în parteneriat !

PROGRAME ACREDITATE FACE TO FACE

Formularul de înscriere ONLINE la curs / grupul țintă
formular online de înscriere / cadre didactice din învățământul preșcolar
formular online de înscriere / cadre didactice din învățământul primar
formular online de înscriere/ personal didactic de predare și personal didactic auxiliar din învățământul preuniversitar
formular online de înscriere / personal didactic de predare din învățământul preuniversitar 

PROGRAME ACREDITATE BLENDED LEARNING 

Formularul de înscriere ONLINE la curs / grupul țintă
Se derulează numai în cadrul proiectului POCU CRED cod SMIS 2014+:118327 - Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – beneficiar Ministerul Educației Naționale
Se derulează numai în cadrul proiectului POCU CRED cod SMIS 2014+:118327 - Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – beneficiar Ministerul Educației Naționale
formular online de înscriere /personal didactic de predare
formular online de înscriere /personal didactic și didactic auxiliar din învățământul preuniversita
personal didactic de predare, personal didactic auxiliar, personal de conducere, de îndrumare și control