The mission of the Teacher Training Centre of Bucharest is to promote innovation and reform in education, to provide the framework for personal and professional development of the teaching staff from pre-university education, according to professional competencies established by quality and professional standards for teachers, and in compliance with national and European policies and strategies for education.

Eliberarea atestatelor / certificatelor pentru programele de formare absolvite se face pe baza cărții / buletinului de identitate titularului, care se prezintă personal.

În cazul în care titularul nu se poate prezenta personal, atestatul / certificatul poate fi eliberat NUMAI unei alte persoane care are PROCURĂ NOTARIALĂ de la titular.

Lista TUTUROR atestatelor /certificatelor EMISE de către Casa Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti, din 2002 PÂNĂ ASTĂZI, în format pdf  (Atestate_programe_acreditate_pana_la_16864-R22).

Pentru a găsi UN ATESTAT al unui program de formare continuă acreditat de către Casa Corpului Didactic a Municipiului București se descarcă fișierul  (Atestate_programe_acreditate_pana_la_16864-R22), apoi se face căutarea cu "FIND" după numele titularului și se obțin numărul registrului și numărul curent al atestatului căutat. Dacă NU S-A GĂSIT atestatul căutat înseamnă că încă NU A FOST EMIS, toate atestatele fiind înscrise în fișierul corespunzător pe măsura emiterii acestora.

Atestatele de la programul de formare "Programul Naţional de Dezvoltare a Competenţelor de Evaluare a Cadrelor Didactice din Învăţământul Preuniversitar - DeCeE", al Centrului Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar (2013_09_09_lista_acreditate_DeCeE.pdf)