Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

Proiectul "RESURSE EDUCAȚIONALE PENTRU GENERAȚIA VIITORULUI"

Acronim: REGV
Proiect Nr. 2018-EY-PMIP-R1-0008

 

 

 

Rezumatul proiectului (RO+EN)

 

Rezultatele selecției asociate apelului pentru proiectul "RESURSE EDUCAȚIONALE PENTRU GENERAȚIA VIITORULUI"

 

Documente asociate apelului pentru proiectul "RESURSE EDUCAȚIONALE PENTRU GENERAȚIA VIITORULUI"