Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

Proiectul „CRED — Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți”

 

Rezultatul probei de selecție pentru ocuparea unor posturi de experți pentru regiunea BUCUREȘTI– ILFOV, în afara organigramei, în cadrul proiectului „CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” cod SMIS 2014+:118327

Grilele de evaluare


 

Rezultatul probei de verificare a eligibilității administrative a concursului de selecție pentru ocuparea unor posturi de experți pentru regiunea BUCUREȘTI– ILFOV, în afara organigramei, în cadrul proiectului „CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” cod SMIS 2014+:118327


 

CASA CORPULUI DIDACTIC BUCUREȘTI anunță organizarea selecţiei pentru ocuparea unor posturi de experți pentru regiunea București-Ilfov, în afara organigramei,
în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED, Cod SMIS 2014+: 118327

Anexa 1 și Anexa 2 (DOC)


 

CRED - rezultatul finale ale probei de evaluare a dosarelor la concursul de selecție a experților de formare în regiunea București - Ilfov


CRED - rezultatul contestațiilor la proba de evaluare a dosarelor pentru concursul de selecție a experților formatori pentru posturile vacante în regiunea București - Ilfov


CRED - rezultatul probei de selecție a experților de formare în regiunea București - Ilfov


CRED - grila probei de selecție a experților de formare în regiunea București - Ilfov


CRED - rezultatul contestațiilor la proba de eligibilitate administrative a concursului de selecție a experților de formare în regiunea București - Ilfov


CRED - rezultatul probei de eligibilitate administrative a concursului de selecție a experților de formare în regiunea București - Ilfov


Anunț selecţie pentru ocuparea unor posturi de formatori în regiunea BUCUREȘTI - ILFOV în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED (anexa 1, anexa 2)


 

Proiectul Ministerul Educației Naționale „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” (CRED) - în data de 06.11.2017 s-au semnat acordurile de parteneriat, CCD - București având calitatea de partener regional (București-Ilfov), alături de Institutul de Științe ale Educației, Casele Corpului Didactic din județele Botoșani, Brașov, Buzău, Cluj, Olt, Teleorman, Timiș, respectiv Inspectoratele Școlare Județene Iași, Bihor și Inspectoratul Școlar al Municipiului București
Detalii și informări:

Acord de parteneriat pentru derularea proiectului „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” (CRED)
Articol Tribuna Învățământului