Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

Filiale

 

Filiale CCD București an școlar 2017 - 2018

Anunț — Ca urmare a Deciziei Casei Corpului Didactic a Municipiului București nr. 6 / 15.09.2017 invităm la ședință responsabilii de filiale ale CCD București, an școlar 2017-2018

 

Fișa de identitate filială CCDmachetă

Adresă solicitare filială CCD

Condiții de organizare a unei filiale:
1) existența unei săli de conferință/a unui amfiteatru cu minim 100 de locuri;
2) existența unor spații de desfășurare a activităților cu echipamente moderne, funcţionale;
3) alocarea unui spaţiu special pentru materialele informative şi documentare asigurate de către CCD şi ISMB, la care să aibă acces cadrele didactice;
4) disponibilitate pentru organizarea de activități/cursuri în weekenduri și vacanțe școlare;
5) organizarea în fiecare semestru a cel puțin unei activități adresate cadrelor didactice, cu teme de interes, la nivel local sau municipal;
6) desemnarea unui responsabil de filială care să asigure condiții optime de organizare a activităților și să colaboreze cu profesorul metodist desemnat de către CCD.

 

Filiale CCD București an școlar 2016 - 2017

Calendarul activităților filialelor CCD în anul școlar 2016-2017

ABORDARE PROCEDURALĂ FILIALE ALE C.C.D. BUCUREŞTIATRIBUŢII RESPONSABIL FILIALĂ

Fișa de identitate filială CCDmachetă

Adresă solicitare filială CCD

Atribuții filială CCD

Adresă responsabil filială CCD

Rapoarte filială CCD

Filiale CCD București an școlar 2015 - 2016

Filialele CCD București an școlar 2015 - 2016

Atribuțiile filialelor CCD București an școlar 2015 - 2016

Condiții de organizare a unei filiale:
1) existența unei săli de conferință/a unui amfiteatru cu minim 100 de locuri;
2) existența unor spații de desfășurare a activităților cu echipamente moderne, funcţionale;
3) alocarea unui spaţiu special pentru materialele informative şi documentare asigurate de CCD şi ISMB, la care să aibă acces cadrele didactice;
4) disponibilitate pentru organizarea de activități/cursuri în weekenduri și vacanțe școlare;
5) organizarea în fiecare semestru a cel puțin unei activități adresate cadrelor didactice, cu teme de interes, la nivel local sau municipal;
6) desemnarea unui responsabil de filială care să asigure condiții optime de organizare a activităților și să colaboreze cu profesorul metodist desemnat de CCD.

Cerere filială CCD București
Fișa de dotări filială