Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

Filiale

 

Filiale CCD București an școlar 2017 - 2018

În conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare a Caselor Corpului Didactic, Casa Corpului Didatic a Municipiului Bucureşti a stabilit, cu avizul Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, completarea reţelei de filiale pentru asigurarea capacităţii de implementare a proiectului „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți” (CRED)

Sectorul 1
1. Liceul Teoretic ,,Nicolae Iorga” 
Sectorul 2
1. Școala Gimnazială nr.71
2. Colegiul Naţional Iulia Haşdeu 
 Sectorul 3
1. Colegiul Tehnic ,,Anghel Saligny”
 Sectorul 4
1. Şcoala Gimnazială nr 96
 Sectorul 5
1. Colegiul Național ,,Ștefan Odobleja”
 Sectorul 6
1. Colegiul Național ,,Elena Cuza”

 

Programul de activităţi al filialelor CCD București

Programul de activităţi reprezintă un proiect rezultat în baza propunerilor unităţilor de învăţământ - fililale ale Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti, poate suferi modificări şi completări după caz.

Unităţile de învăţământ sunt organizatorii principali, deci informaţii privind datele de desfăşurare ale activităţilor, anunţurile de înscriere/participare sunt în responsabilitatea organizatorului.

Principalul rol al CCD-Bucureşti este cel de consiliere şi monitorizare.

Anunț — Ca urmare a Deciziei Casei Corpului Didactic a Municipiului București nr. 6 / 15.09.2017 invităm la ședință responsabilii de filiale ale CCD București, an școlar 2017-2018

Fișa de identitate filială CCDmachetă

Adresă solicitare filială CCD

Condiții de organizare a unei filiale:
1) existența unei săli de conferință/a unui amfiteatru cu minim 100 de locuri;
2) existența unor spații de desfășurare a activităților cu echipamente moderne, funcţionale;
3) alocarea unui spaţiu special pentru materialele informative şi documentare asigurate de către CCD şi ISMB, la care să aibă acces cadrele didactice;
4) disponibilitate pentru organizarea de activități/cursuri în weekenduri și vacanțe școlare;
5) organizarea în fiecare semestru a cel puțin unei activități adresate cadrelor didactice, cu teme de interes, la nivel local sau municipal;
6) desemnarea unui responsabil de filială care să asigure condiții optime de organizare a activităților și să colaboreze cu profesorul metodist desemnat de către CCD.

 

Filiale CCD București an școlar 2016 - 2017

Calendarul activităților filialelor CCD în anul școlar 2016-2017

ABORDARE PROCEDURALĂ FILIALE ALE C.C.D. BUCUREŞTIATRIBUŢII RESPONSABIL FILIALĂ

Fișa de identitate filială CCDmachetă

Adresă solicitare filială CCD

Atribuții filială CCD

Adresă responsabil filială CCD

Rapoarte filială CCD

Filiale CCD București an școlar 2015 - 2016

Filialele CCD București an școlar 2015 - 2016

Atribuțiile filialelor CCD București an școlar 2015 - 2016

Condiții de organizare a unei filiale:
1) existența unei săli de conferință/a unui amfiteatru cu minim 100 de locuri;
2) existența unor spații de desfășurare a activităților cu echipamente moderne, funcţionale;
3) alocarea unui spaţiu special pentru materialele informative şi documentare asigurate de CCD şi ISMB, la care să aibă acces cadrele didactice;
4) disponibilitate pentru organizarea de activități/cursuri în weekenduri și vacanțe școlare;
5) organizarea în fiecare semestru a cel puțin unei activități adresate cadrelor didactice, cu teme de interes, la nivel local sau municipal;
6) desemnarea unui responsabil de filială care să asigure condiții optime de organizare a activităților și să colaboreze cu profesorul metodist desemnat de CCD.

Cerere filială CCD București
Fișa de dotări filială