Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

Pentru înscrierea la un curs parcurgeți mai întâi procedura de înscriere, citiți fișele de prezentare ale cursurilor din tabelul de mai jos, apoi accesați formularul de înscriere ONLINE la curs sau utilizați formularul de înscriere la curs (document Word, completare și trimiterea lui pe adresa de email a coordonatorului)

 

Formularul de înscriere ONLINE la curs / grupul țintă
formular online de înscriere  / cadre didactice care predau în învățământul preuniversitar
formular online de înscriere / profesorilor de limbi și materii STEM (științe, tehnologie, inginerie și matematică) care doresc să se familiarizeze cu metodologia CLIL
formular online de înscriere  / cadre didactice care predau în învățământul preuniversitar
formular online de înscriere  / cadre didactice care predau în învățământul preuniversitar
formular online de înscriere / cadre didactice din învăţământul preuniversitar și toți cei care doresc o certificare în domeniul elearning 
formular online de înscriere apoi completați și trimiteți email fișierul Formular_inscriere_APC _site la adresa din acesta / cadre didactice care predau în învățământul preuniversitar
formular online de înscriere / personalul didactic din învățământul preuniversitar
formular online de înscriere apoi completați și trimiteți email fișierul Formular_inscriere_APC _site la adresa din acesta / cursul se adreseaza atat celor care profeseaza deja in domeniul achizitiilor publice si doresc sa-si imbunatateasca cunostintele si metodele de lucru cat si celor care doresc sa devina experti acreditati in achizitii publice, asigurandu-le acestora atat instruirea necesara cat si autorizarea si certificarea profesionala in domeniu
formular online de înscriere  / absolvenți cu studii superioare
Personalul didactic din învățământul preuniversitar 
formular online de înscriere / cadre didactice care predau Informatica și TIC în învățământul preuniversitar
formular online de înscriere / cadre didactice care predau Informatica și TIC în învățământul preuniversitar
formular online de înscriere / personalul didactic din învățământul preuniversitar
formular online de înscriere / personalul care distribuie Cornul și laptele, care servește masa la grădinițe și personalului din bucătării, cantine etc.
formular online de înscriere / personalul nedidactic (întreținere/ îngrijire)
personalul didactic și didactic auxiliar din învățământul preuniversitar / personal de conducere, îndrumare și control