Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

Cursurile au avizul Ministerului Educației Naționale nr. ....

CURSURI AVIZATE FACE TO FACE

Nume curs
Baze de date utilizând Microsoft Access
 Bazele educației timpurii-curs pentru debutanți
 Copilul în fața emoțiilor de scenă
DE CE? - cunoașterea naturii prin experimente
De la analfabetism computațional la competență digitală 
Dezvoltare personală prin intermediul poveștilor
 Dezvoltarea de competențe lingvistice si culturale în limba greacă I
Dezvoltarea de competențe lingvistice si culturale în limba greacă II
 Educație prin șah
Educație vizuală
Evaluarea la limba şi literatura română
Folosirea utilă, creativă, sigură a internetului
Inițiere în domeniul biblioteconomiei. Organizarea şi funcționarea bibliotecilor şcolare 
Instrumente utile pentru metodiştii IŞMB în proiectarea inspecţiei şcolare 
Istoria romilor
Învățământul primar la debut 
Joc și joacă
 Lectura şi transdiciplinaritatea
 Limba engleză pentru dezvoltarea proiectelor internaționale I
Limba engleză pentru dezvoltarea proiectelor internaționale II
Limba şi literatura rromani
Managementul comunicării în organizația școlară 
Matematică pentru examenul de definitivat
 Noțiuni fundamentale de igienă
Origami teatru 
Particularități în contabilitatea bugetară
 Perfecţionarea prin grade didactice
Prezi și calcul tabelar 
 Programului de formare a candidaților la concursurile și examenele naționale ale cadrelor didactice din învățământul preuniversitar (Definitivat/Titularizare/Grad didactic II)
Realizarea revistelor școlare
Rromanipen educaţional 
 Sănătos de mic

 Strategii de creștere a performanțelor cognitive ale elevilor prin metode de instruire integrată
 Strategii de valorificare a patrimoniului cultural național pentru dezvoltarea spiritului civic
 Școală după școală
Teatru de umbre
Tehnici inovative de publicitate pentru educație
 Vizita documentară și biblioteca școlară/ CDI
Coordonator
Paragină Florica Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 
Silvia Borțeanu Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Iliana Dumitrescu Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Silvia Borțeanu Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Paragină Florica Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Silvia Borțeanu Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Georgeta Bolojan  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Georgeta Bolojan  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Iliana Dumitrescu Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Iuliana Stana Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Iliana Dumitrescu Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Paragină Florica Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 
Olimpia Mateescu Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 
Adina Tatu Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Gabriela Bărbulescu Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 
Silvia Borțeanu Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 
Iliana Dumitrescu Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Georgeta Bolojan  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 
Georgeta Bolojan  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Adina Tatu Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Sultana Chebici Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 
Olimpia Mateescu Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Silvia Borțeanu Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Iliana Dumitrescu Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Iuliana Stana Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 
 Gabriela Șubă Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.  Iliana Dumitrescu Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Adina Tatu Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Silvia Borțeanu Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Gabriela Bărbulescu Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Gabriela Bărbulescu Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 
Adina Tatu Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Silvia Borțeanu Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Ioana Maria Cosma Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

CURSURI AVIZATE BLENDED LEARNING

Nume curs
Educația democratică în școala românească
Educaţia în spiritul dezvoltării durabile
METODE DE ÎNVĂŢARE SOIL- aplicaţii practice pentru stimularea participării şi cooperării elevilor
Metode de prevenire a abandonului şcolar şi a părăsirii timpurii a şcolii de către elevii care provin din grupuri dezavantajate 
STEM activities – Științe fizice pentru învățământ primar
Coordonator
Gabriela Bărbulescu Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Iuliana Stana Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Adina Tatu Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Adina Tatu Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 
Iuliana Stana Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.