Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

Pentru înscrierea la un curs parcurgeți mai întâi procedura de înscriere, citiți fișele de prezentare ale cursurilor din tabelele de mai jos, apoi accesați formularul de înscriere ONLINE la curs sau utilizați formularul de înscriere la curs (document Word, completare și trimiterea lui pe adresa de email a coordonatorului)

Cursurile au avizul cu nr. 46761 / 21.11.2016 al Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice

 

CURSURI AVIZATE FACE TO FACE

 

Nume curs
Managementul comunicării în organizația școlară
Rezolvarea alternativă a conflictelor în unitățile de învățământ

 

CURSURI AVIZATE BLENDED LEARNING