Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

Pentru înscrierea la un curs parcurgeți mai întâi procedura de înscriere, citiți fișele de prezentare ale cursurilor din tabelul de mai jos, apoi accesați formularul de înscriere ONLINE la curs sau utilizați formularul de înscriere la curs (document Word, completare și trimiterea lui pe adresa de email a coordonatorului)

 

Grup țintă
cadre didactice din învățământul preșcolar
cadre didactice din învățământul primar
cadre didactice din învățământul preuniversitar
profesori pentru învăţământ primar şi secundar inferior, consilieri şcolari, profesori de sprijin, mediatori şcolari, profesori logopezi, alţi specialişti care lucrează în domeniul educaţiei copiilor cu CES din învăţământul preuniversitar
cadre didactice din învățământul preuniversitar
personalul didactic din învățământul preuniversitar
cadre didactice din învățământul primar
personal didactic de predare din învățământul preuniversitar, având gradul didactic I, gradul didactic II sau titlul ştiinţific de doctor
inspectori şcolari, profesori metodişti ai CCD/ISJ/ISMB, responsabili de catedre/comisii metodice/cercuri pedagogice din învăţământul preuniversitar
personal didactic și didactic auxiliar din învățământul preuniversitar 
cadre didactice din învăţământul preuniversitar 
cadrele didactice cu specializarea Limba şi literatura franceză (principal sau secundar) din învăţământul preuniversitar 
personal didactic din învăţământul preuniversitar
Coordonator
Silvia Borțeanu Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Gabriela Bărbulescu Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Ioana Maria Cosma Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Minodora Gavrilă   minodora.gavrila@ ccd-bucuresti.org  
Georgeta Bolojan Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Olimpia Mateescu olimpia.mateescu@ ccd-bucuresti.org
Paragină Florica Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Silvia Borțeanu Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  Iliana Dumitrescu Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Gabriela Șubă gabriela.suba@ ccd-bucuresti.org
Olimpia Mateescu olimpia.mateescu@ ccd-bucuresti.org
Georgeta Bolojan  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Georgeta Bolojan  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Georgeta Cuatu
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 
Iliana Dumitrescu Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.