Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

Eliberarea atestatelor / certificatelor pentru programele de formare absolvite se face pe baza cărții / buletinului de identitate. În cazul în care titularul nu se poate prezenta, atestatul / certificatul poate fi eliberat NUMAI unei alte persoane care are PROCURĂ NOTARIALĂ de la titular.

Lista TUTUROR atestatelor /certificatelor EMISE de către Casa Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti, din 2002 PÂNĂ ASTĂZI, în format pdf  (Atestate_programe_acreditate_pana_la_12277.pdf).

Pentru a găsi UN ATESTAT al unui program de formare continuă acreditat de către Casa Corpului Didactic a Municipiului București se descarcă fișierul  (Atestate_programe_acreditate_pana_la_12277.pdf), apoi se face căutarea cu "FIND" după nume, denumire curs, perioadă etc. și se obțin numărul registrului și numărul curent al atestatului căutat. Dacă NU S-A GĂSIT atestatul căutat înseamnă că încă NU A FOST EMIS, toate atestatele fiind înscrise în fișierul corespunzător pe măsura emiterii acestora.

Atestate / certificate emise în ultimele perioade:

16.02.2018 (Atestate_programe_acreditate_11519-12277.pdf)
28.02.2017 (
Atestate_programe_acreditate_10917-11518.pdf)
30.12.2016 (Atestate_programe_acreditate_10168-10916.pdf)
27.05.2016 (Atestate_programe_acreditate_9989-10167.pdf)
17.03.2016 (Atestate_programe_acreditate_9194-9988.pdf)
04.12.2015 (Atestate_programe_acreditate_8527-9193.pdf)
27.11.2015 (Atestate_programe_acreditate_8305-8526.pdf)
18.11.2015 (Atestate_programe_acreditate_7758_8304.pdf)
29.09.2015 (Atestate_programe_acreditate_7099_7757.pdf)
12.03.2015 (Atestate_programe_acreditate_6589-7098.pdf)
19.02.2015 (Atestate_programe_acreditate_6343-6588.pdf)
11.02.2015 (Atestate_programe_acreditate_5820_6341-ref.pdf)

Atestatele de la programul de formare "Programul Naţional de Dezvoltare a Competenţelor de Evaluare a Cadrelor Didactice din Învăţământul Preuniversitar - DeCeE", al Centrului Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar (2013_09_09_lista_acreditate_DeCeE.pdf)