Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

STIMAŢI COLEGI,

        În acord cu aria de responsabilităţi a Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti, iniţiem prin intermediul site-ului nostru, www.ccd-bucuresti.org, o pagină dedicată consilierii cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar pe teme de management instituţional.

        În acest sens, CCD-Bucureşti va asigura în cadrul acestei zone:

-        postarea de informaţii/link-uri conexe organizării concursului de directori pentru unităţile de învăţământ preuniversitar/ unităţi conexe;

-       consiliere pe teme legislative, asigurată de domnul Ştefan Militaru, formator CCD - Bucureşti; pe adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. puteţi adresa întrebări şi puteţi obţine informaţii privind legislaţia actualizată care compune bibliografia de concurs;

       Sperăm ca prin această iniţiativă a Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti să asigurăm un cadru de informare şi de consiliere care să contribuie la reuşita la concursurile pe care le veţi susţine, încurajând în acelaşi timp colaborarea între dumneavoastră.

Director CCD – Bucureşti,

Gabriel VRÎNCEANU

Felicitări colegilor care au promovat proba scrisă a concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile ISMB ! 

În sprijinul directorului de şcoală

Programul de eliberare a certificatelor de limbă străină pentru cei care au participat la testarea din data de 22 09 2016 în cadrul Centrului de Limbi Străine PROSPER – ASE se pot ridica de la sediul din str. Tache Ionescu nr. 11, etaj 2 (intersecția dintre blvd. Magheru cu str. Tache Ionescu, vis-a-vis de McDonalds), în 27 09 2016 orele 17-19 și 28 09 2016 orele 12-18

Informare privind Ghidul de pregătire pentru concursul de directori / directori adjuncţi din învăţământul preuniversitar

Anunț angajare director și director adjunct

Rolurile motivăriii personalului (în format doc)

Stimate colege / Stimaţi colegi

Vă punem la dispoziţie precizările transmise de partenerul nostru, Centrul de Limbi Străine PROSPER – ASE, privind organizarea testării la limbile moderne engleză şi franceză. Nu este nevoie de înscriere prealabilă însă rugămintea partenerului este să respectaţi termenul de achitare a taxei de examinare, fiind singura modalitate de a sesiza dimensiunea grupului ţintă, aceasta fiind necesară asigurării condiţiilor celor mai bune de susţinere a testării.

CCD Bucureşti vă urează succes!

Competenţe lingvistice

Ca urmare a solicitărilor unor colegi privind posibilitatea organizării unor testări pentru limbi de circulaţie internaţională, finalizate cu eliberarea unui document care să confirme deţinerea de competenţe lingvistice, CCD-Bucureşti a iniţiat consultări cu Centrul de Limbi Străine PROSPER – ASE, în vederea organizării unor sesiuni de testare în perioada imediat următoare.

Pentru a dimensiona grupul ţintă, am solicitat inspectoratelor de sector să realizeze situaţii centralizate la nivelul sectoarelor, pe categorii de limbi de circulaţie internaţională (până vineri 16 septembrie 2016).

În baza centralizărilor, urmează ca Centrul PROSPER – ASE să comunice către CCD-Bucureşti detalii necesare pentru înscrierea efectivă şi participarea la testare.

Vom actualiza anunţurile pe această temă la momentul la care Centrul PROSPER – ASE ni le va furniza.

 

Modele itemi lucrare scrisă https://www.edu.ro/sites/default/files/Modele%20itemi%20proba%20scrisa.pdf

 

Tot ce trebuie să știi despre concursurile pentru directorii de școli | Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice

Link-uri utile:

http://ismb.edu.ro/documente/personal/2016/1_Metodologia_de_concurs.pdf

http://ismb.edu.ro/documente/personal/2016/2_Lista_posturilor.pdf

http://ismb.edu.ro/documente/personal/2016/6_Documente_necesare_inscrierii_la_concurs.pdf

http://ismb.edu.ro/documente/personal/2016/7_Bibliografia_cadru.pdf

http://ismb.edu.ro/documente/personal/2016/10_Procedura_inscriere_concurs_directori_6.pdf

http://ismb.edu.ro/documente/personal/2016/11_Calendar_concurs.pdf

Link- bibliografie:

http://www.ise.ro/wp-content/uploads/2015/03/PUBLICATIE-Sistemul-de-invatamant-2014.pdf

(cf. Anexa 10 Metodologie concurs, punctul 8)