Vă anunțăm prin prezenta că, în perioada 8-9 decembrie, interval orar 9-16, se va desfășura programul de formare continuă avizat MEN Strategii de valorificare a patrimoniului cultural național pentru dezvoltarea spiritului civic, grup țintă profesori diriginți de gimnaziu și liceu. Sunt disponibile 30 de locuri fără taxă. Locurile vor fi ocupate în ordinea înscrierii.
Pentru înscrieri, vă rugăm să completați formularul https://goo.gl/forms/vN7GmoMhH9ZdmBeE3
Termen pentru înscriere: vineri, 16 noiembrie 2018.