Casa Corpului Didactic București în colaborare cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București organizează activitatea cu titlul : ,,LA CEAS ANIVERSAR AL MARII UNIRI”.
Data: miercuri, 14 noiembrie 2018
Locație: Colegiul Național ,,Matei Basarab” (Sala de festivități)
Ora: 9.00 — Persoană de contact: profesor-metodist Teodora Păun
Grup țintă: cadre didactice, personal didactic auxiliar din învățământul preuniversitar.
Înregistrarea se face exclusive online, prin completarea formularului https://goo.gl/forms/XxITrRPbTFgscE763