CCD Bucureşti organizează în perioada noiembrie – decembrie 2018, următoarele cursuri avizate, în regim gratuit:

1. Inițiere în domeniul biblioteconomiei. Organizarea și funcționarea bibliotecilor școlare
Grup țintă: personal didactic auxiliar (25 de locuri)

2. Vizita documentară și biblioteca școlară/ CDI
Grup țintă: bibliotecari școlari, profesori documentariști (25 de locuri)

3. Particularități în contabilitatea bugetară
Grup țintă: administratori financiari (contabili) (25 de locuri)

Criterii de selecție:
- Încadrarea în grupul ţintă, în funcție de programul de formare
- Persoane care nu au beneficiat de un curs avizat gratuit în anul școlar trecut

Perioadă de înscriere: 25 octombrie – 02 noiembrie 2018