STUDIU PRIVIND MANAGEMENTUL INSTITUŢIONAL

în baza aplicării chestionarului electronic asociat desfăşurării workshop-ului ”Proiectarea documentelor manageriale la nivelul unităților din învățământul preuniversitar – exemple de bune practici

Perioada de desfășurare a studiului: februarie-martie 2018
Studiu realizat în parteneriat ISMB-CCD București