Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

Celebrând trecutul, investim în viitor

Scopul proiectului este abilitarea cadrelor didactice pentru cultivarea la elevi a spiritului civic în vederea asumării valorilor și responsabilităților asociate dreptului la identitate.
Grupul ţintă (90 de formabili) este alcătuit din: 90 de cadre didactice din învățământul preuniversitar (15 preșcolar, 15 primar, 15 gimnazial, 15 liceal, 15 consilieri școlari, 15 formatori CCD).

Calendar de activități:
29-31 mai 2018 — înscrierea participanților/confirmarea înscrierilor în limita locurilor disponibile

Formularul de înscriere: https://goo.gl/forms/BOsoYHqsKIlEP4g73

4 iunie 2018, ora 16 - Conferința de deschidere a proiectului, CCD București
4 iunie 2018, 18-20 – Program de formare Celebrând trecutul, investim în viitor, CCD București
8-10 iunie 2018 -Program de formare Celebrând trecutul, investim în viitor, litoralul Mării Negre (transport cu autocarul)
12 iunie 2018- ora 16 Evaluare finală program de formare

Condiții de participare:
— personal didactic angajat într-o unitate de învățământ preuniversitar din municipiul București, maximum 2 participanți/unitate
— adeverință din care să reiasă acordul de participare din partea conducerii unității de învățământ (pentru ziua de 8 iunie 2018)
— plata taxei de transport (autocar) - 140 de lei

Important: înscrierile se fac doar online!