În completare, ultima grupă din acest an școlar, vă puteți înscrie la cursul "Evaluator de competenţe profesionale ale cadrelor didactice din învățământul preuniversitar", curs acreditat MENCS, 30 credite, desfășurat în format blended learning, adresat personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar, având gradul didactic I, gradul didactic II sau titlul ştiinţific de doctor.

Important:

Perioada desfășurării: 12.05 - 12.06.2018

Realizat la solicitarea MEN, în vederea constituirii, pe discipline, la nivelul fiecărui județ, a unui corp de experți în evaluare pentru învățământul preuniversitar, cursul vizează dezvoltarea competențelor de evaluare a cadrelor didactice pentru examenul de definitivare în învățământ și concursul național pentru ocuparea posturilor / catedrelor vacante / rezervate în unitățile de învățământ preuniversitar.

Cursul face parte din categoria programelor de dezvoltare profesională cf, art 244 al. 5 lit. a), b), c) din LEN nr.1 /2011, fiind un program care urmărește dezvoltarea competențelor pentru evoluția în cariera didactică, domeniu inclus în criteriile de evaluare a portofoliului pentru înscriere concurs selecție Corp Național Experți În Management Educațional.

Detalii înscriere în documentul atașat.

Detalii în fișa de prezentare

Pentru înscriere accesați formularul online de înscriere