Vă informăm că, în perioada 11– 18 aprilie 2018, vă puteți înscrie la cursul Evaluator de competenţe profesionale ale cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, curs acreditat MENCS, 30 credite, desfășurat în format blended learning, adresat personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar, având gradul didactic I, gradul didactic II sau titlul ştiinţific de doctor. Detalii în fișierul atașat.