Mărțișor - Echipa Casei Corpului Didactic București

Urăm tuturor prietenilor CCD-București o primăvară ... normală !