Înscriere la cursul acreditat „Managementul activităţilor metodico-ştiinţifice şi psihopedagogice organizate în catedre, comisii metodice şi în cercuri pedagogice”  - formular online de înscriere

Vă comunicăm deschiderea grupei nr 1, seria 2, an școlar 2017-2018, din cadrul programului acreditat în sistem blended learning „Managementul activităţilor metodico-ştiinţifice şi psihopedagogice organizate în catedre, comisii metodice şi în cercuri pedagogice” (32 ore – 8 CPT), în data de 7 octombrie 2017, ora 9, la sediul CCD Bucureşti.
Înscrierile se pot face până în 22 septembrie 2017. Acreditarea cursului expiră la începutul lunii noiembrie 2017.
Grupul țintă: Inspectori şcolari, profesori metodişti ai CCD/ISJ/ISMB, responsabili de catedre/comisii metodice/cercuri pedagogice din învăţământul preuniversitar. Vă invităm să accesați pagina cursului.