Formare continuă în cadru nonformal: WORKSHOPȘCOALA BALCANICĂ ÎN MILENIUL IIIGRECIA / 03 – 07 Octombrie 2017