Înscriere curs avizat "Consolidarea competențelor necesare pentru a lucra cu copiii / tinerii afectați de migrație din programul "A doua șansă" printr-o metodologie de învățare / predare interactivă", (24 ore) în parteneriat cu Fundația "Terres des hommes", Elveția