Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

În perioada 23 noiembrie - 02 decembrie 2017 vă invităm să fiți alături de Casa Corpului Didactic București la una dintre activitățile ce vor marca CENTENARULUI MARII UNIRI.

Accesați formularul ca să lăsați un mesaj dedicat Zilei Naționale a României.

Evenimentul va fi onorat de prezența Alteței sale regale principele Radu, Casa Regală a României

Programul evenimentului

Marcarea debutului Centenarului Marii Uniri — manifestarea cultural-ştiinţifică organizată de Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” şi Casa Corpului Didactic a Municipiului București formular online de înscriere

Seminar "Blended Learning, o opțiune în activitatea didactică" 8 decembrie 2017

UNESCO — Invitație la expoziția interactivă (Vei înțelege doar) DIN INTERIOR

Anunț curs avizat Planificarea și organizarea activității de secretariat

Ediţia cu numărul 24 a Târgului Internaţional Gaudeamus – Carte de învăţătură, va avea loc în perioada 22 – 26 noiembrie 2017, în Pavilionul Central Romexpo.

Întâlnire plen program DEFINITIVAT 04 decembrie 2017 

Am prelungit perioada de înscriere până pe 28 noiembrie 2017 formular online de înscriere

Proiectul I.D.E.A.S. – Incluziune. Diversitate. Egalitate. Conştientizare. Succes.

Casa Corpului Didactic București facilitează diseminarea în cadrul proiectului I.D.E.A.S, în care Inspectoratul Școlar al Municipiului București este partener și susține Carta Diversității.

Carta Diversității este un document care sprijină dezvoltarea și implementarea politicilor diversității. Aceasta constă într-un document semnat voluntar de către o companie sau o instituție publică, și care subliniază măsurile pentru asigurarea promovării diversității și oportunităților egale la locul de muncă, indiferent de rasă sau origine etnică, gen, vârstă, dizabilități sau religie.

Ministerul Educației Naționale și Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei organizează în perioada 7 - 20 noiembrie 2017 o consultare națională privind regimul temelor pentru acasă.

În acest sens, Casa Corpului Didactic vă invită să accesați pagina web

https://www.edu.ro/consultare-line-privind-regimul-temelor-pentru-acas%C4%83

unde puteți să vă exprimați opiniile în calitate de:
- cadre didactice - https://www.surveymonkey.com/r/teme_cadre_didactice
- elevi - https://www.surveymonkey.com/r/teme_elevi
- părinți - https://www.surveymonkey.com/r/teme_parinti

Manifest 2017 pentru eradicarea violenței și a abuzurilor împotriva copiilor